?

Log in

ミヤノ
17 December 2013 @ 11:08 pm
Etou...post này được viết ra vì nỗi niềm của mình dành cho mấy bạn hủ nữ. Hủ nữ ở đây ý chỉ là fan của Đam Mỹ, còn fan Yaoi thì mình sẽ luôn ghi là fujoshi để phân biệt.

Nỗi niềm #1
Có lẽ có bạn sẽ cho là mình khó tính, hay soi mói nhưng thật sự mà nói thì khi mình nói chuyện với mấy bạn hủ, mình rất bực khi mấy bạn cứ thêm "a" và "nga" vào cuối câu. Mình không biết mấy bạn đọc bao nhiêu truyện Đam Mỹ đi nữa cơ mà lậm đến mức đó thì mình xin bái phục. Nếu các bạn nói tiếng Trung, thêm "a" hay "nga" gì thì mình không bận tâm, đằng này mấy bạn đang nói tiếng Việt đó, mấy bạn không cảm thấy rất là vô duyên và vô nghĩa khi thêm 2 từ đó vào à? Giả sử bây giờ mình đang học tiếng Nhật, khi mình nói chuyện với mấy bạn, mình cứ thêm "desu" cuối câu, mấy bạn chịu không?


Nỗi niềm #2
Lại liên quan đến từ Hán Việt, bắt nguồn từ cái này mà ra. Đọc thì chắc mấy cậu sẽ nhận ra có mấy từ Hán Việt như "ân ân", "ái muội"...Mình nói thật là mình chả hiểu từ "ái muội" đó là gì?"ân ân" thì chắc giống "ân ái" (phải không nhỉ?!) vì nhìn vào tình huống truyện để suy đoán thôi. Mình đang học Biên - phiên dịch nên mình biết rõ điều cơ bản khi dịch là phải dùng từ làm sao cho người đọc hiểu chứ không phải là "giúp" người đọc đi dò từ điển để biết nghĩa của từ đó. Theo lập luận của bạn tớ thì học Hán Việt từ cấp 2 rồi nên được quyền sử dụng khi dịch nhưng mà cổ quên mất điều quan trọng là có mấy ai nhớ để xài, trừ những từ như "ái quốc"...thì đi vào tiềm thức rồi. Dù vậy, mình vẫn không thể nói vậy bạn mình vì sẽ làm mất lòng cổ. Thật là phiền phức mà.

P.s : từ giờ sẽ siêng update chốn này
 
 
Current Mood: annoyedannoyed
Current Music: Wave - Kogeinu